Grupuri de cogenerare

GRUPURI DE COGENERARE

 

DESPRE COGENETRARE

Cogenerarea energiilor electric? si termic? constituie metoda cea mai eficient? de reducere a consumuluide combustibil în complexul energetic. În procesele de cogenerare energia termic? reprezint? par?ial un de?eu al producerii energiei electrice. La producerea separat? randamentul centralelor electrice este de 35-50%, pe cînd randamentul global al centralelor electrice de termoficare – de 75-90%. Eficien?a înalt?a mini CET-urilor a condus la r?spîndirea lor foarte intensiv? în ??rile industrial dezvoltate.

 

De exemlu: în Danemarca, pe baza cogener?rii se produce peste 50% din energia electric?,în Olanda – 35%,Finlanda – 30% din energia electric? si 75% din cea termic?. Se construiesc instala?ii mici de cîte 0,05-10 MW, avînd la baza turbine cu gaze sau motoare cu ardere intern? de tip Diesel. În cazul Centralelor Electro Termice (CET), randamentul nu reprezint? o caracteristic? absolut? a eficien?ei utiliz?rii energiei primare a combustibilului. În acest caz se utilizeaz? un alt indice, cum ar fi “economia de combustibil în compara?ie cu producerea separat? a acelora?i cantit??i de energie (electric? si termic?)”.

 

 

Dupa http://solutii-energetice.ro

 

ALEGEREA INSTALA?IEI DE COGENERARE.
La efectuarea calculelor tehnico economice pentru un grup de cogenerere, este necesar în primul rînd determinarea efectului economic posibil. Pentru aceasta se face compara?ia a cîtorva variante de calcul diferite care ar acoperi sarcina electric? precum ?i cea termic?. În fiecare caz se iau în considera?ie toate perderile la transportul energiei ?i a materialelor ( energie electric? termic?, gaz, ulei s.a) cheltueli cu proectarea, montarea ?i exploatarea utilajului. Pentru toate variantele se determin? pre?ul de cost final si functie de acesta se alege varianta optima.

 

Grup TEDOM –versiune containerizata

(dupa http://www.green-energy.ro )

 

Grup TEDOM –versiune bloc compact cu

sistem atizgomot.

(dupa http://www.green-energy.ro ).

 

 


Grup TEDOM – punct termic (dupa http://www.green-energy.ro ).

Compania sc KELVIN PDC srl are capacitatea implicarii in astfel de proiecte, inclusiv prin finantare FREE (www.free.org.ro ).