Istoricul firmei ATMOS

clip_image001

Firma de familie ATMOS a fost înfiin?at? în Cehia, în anul 1936. La început produc?ia viza unit??ile de propulsie prin gazeficare pentru autovehicule ?i vapoare, utilizând marca DOKOGEN, adic? acela?i principiu care este utilizat în cazanele moderne cu gazeficare, pe lemn ?i c?rbune. Din anul 1945 firma a început dezvoltarea ?i produc?ia de compresoare ATMOS, pe care le exporta în toat? lumea, acest lucru pân? la na?ionalizarea din anul 1951.

În pofida ocupa?iei naziste ?i a dictaturii comuniste, s-a reu?it men?inerea dezvolt?rii cazanelor pe lemn, a agregatelor de gazeficare ?i a compresoarelor. În anul 1980, la expozi?ia Pragotherm, firma a prezentat primul cazan pe lemne cu gazeficare ?i reziduuri lemnoase. Pân? în prezent, firma a dezvoltat 90 de tipuri de cazane de ap? cald?, pentru care de?ine 15 brevete. Unul dintre primele cazane dezvoltate a fost cazanul EKONOMIK, din anul 1968. Pentru a asigura pe pia?a european? cazane de calitate, care menajeaz? mediul înconjur?tor ?i energia, în prezent lucreaz? în firma de familie dou? genera?ii ale familiei Canka?.

Fondatorul firmei, Jaroslav Canka? senior, a murit în martie 2006, la frumoasa vârst? de 94 de ani.

clip_image002 Trei genera?ii ale familiei Canka?.

clip_image004 Škoda Superba, anul 1942.

clip_image005[4] Vapor cu generator pe lemne DOKOGEN
în Praga, pe râul Vltava, anul 1943.

clip_image006[4]

Produc?ia de compresoare ATMOS, anul 1948.

clip_image007

Compresor ATMOS, anul 1950.

clip_image008[4]

Cazan EKONOMIK
anul 1968.

clip_image009[4]

ARO 204 cu generator pe gaz de lemn DOKOGEN, anul 1985