Istoricul firmei REHAU

clip_image001[4]

clip_image003[4]

1948 Helmut Wagner a început produc?ia de chedere ?i furtunuri de ap?. Hala de produc?ie era o cl?dire secundar? a fabricii de piel?rie „Fränkische Lederfabrik“, fondat? în 1907. Produc?ia se dezvolt? razant ?i de aceea REHAU a putut s? pun? deja de atunci bazele succesului datorat miilor de produse ?i sisteme diferite.

atunci bazele succesului datorat miilor de produse ?i sisteme diferite.

clip_image004[4]

1951

Se fabric? pentru industria automobilistic?: bucle de oprire si trepte de scar? pentru Volkswagen-Broscu??, înfiin?area fabricii Feuchtwangen – ast?zi cea mai mare loca?ie de produc?ie din Germania

1954

REHAU particip? cu furtunuri de silicon la prima opera?ie de cord din Germania

1958

Primul profil extrudat de ferestre din material sintetic , primele rame magnetice extrudate pentru frigidere

1962

Saltul peste ocean: REHAU deschide la Montreal, Canada, prima fabric? din America de Nord.

1969

Este produs primul profil de fereastr? RAUCRON

clip_image005[6]

1976
Este introdus? meseria de modelator de material sintetic în Germania, la propunerea REHAU.


1978

Este produs? prima bar? de protec?ie VW Passat

1979

Administra?ia central? pentru America de Nord se mut? la Leesburg, Virginia.

1984

?eava RAUDRIL împline?te 20 de ani! 25 milioane metri au fost îngropa?i în p?mânt pân? în acest moment

1985

Dezvoltarea procesului de l?cuire: La fabrica Brake/Saxonia Inferioar? este instalat? prima instala?ie de l?cuire automat? pentru accesorii auto

1986

Instalarea primei înc?lziri în pardoseal? REHAU


1988

Tehnica de la REHAU cu man?on alunec?tor este introdus? pe pia?? – o inova?ie în domeniul instala?iilor sanitare ?i termice


1990

La fabrica Viechtach este produs? de bare de protec?ie pentru BMW cu num?rul un milion


1994

Odat? cu racheta Ariane, prima garnitur? de etan?are din silicon RAU-SIK ajunge in spa?iu


1994

În Ungaria se deschide prima din cele dou?sprezece filiale din Europa de Sud-Est

1995
Un nou produs î?i face intrarea în familia Airbus: materialele de îmbinare din fibre de la REHAU

1998

REHAU fabric? în serie mare prima arip? din polimeri pentru Audi A2

2000

Fondatorul firmei Helmut Wagner pred? conducerea firmei fiilor s?i: Jobst Wagner devine Pre?edinte Supervisory Board, Dr. Veit Wagner devine Vice-Pre?edinte


2000

REHAU aduce ca prim ofertant pe pia?? un profil pentru ferestre certificat de Institutul pentru Casa Pasiv?


2004

În Germania tehnica medicinal? se deta?eaz? de REHAU AG+Co ca societate independent?, de acela?i tip, sub numele RAUMEDIC AG

2005
Înfiin?area Centrului de Inova?ii în Construc?ii din Erlangen, deschiderea Centrului de ?colarizare ?i Inova?ii din Rehau


2006

REHAU ob?ine premiul „BME“ pentru conceptul inovator de achizi?ionare ?i „Best Office Award“ pentru cel mai bun birou din Europa.

2007

Se deschide galeria de art? REHAU ART cu expozi?ia permanent? „Retrospectiv? Franz Gertsch“

2007

Interzum Award 2007 pentru produse deosebite ale bran?ei de furnizori din domeniul Mobil?

2008

Premier? mondial? GENEO – un sistem de ferestre armat în totalitate din materialul hightech RAU-FIPRO

2009

RELAZZO, sisteme de terase pe baz? de material compozit WPC RAU-WOOD; RAUTITAN – sistem inovator de instala?ii cu fitinguri pe baz? de polimeri


2010

Pompa de c?ldur? REHAU completeaz? programul de eficien?? energetic? pentru înc?lzire.