Istoricul firmei Stiebel-Eltron

SCURTA ISTORIE A EVOLUTIEI POMPEI DE CALDURA. (prezentare dupa STIEBEL-ELTRON)

» 1834 americanul Jacob Perkins a construit primul
r?citor cu compresie cu agent frigorific dietilic.

» 1852 Lord Kelvin a fost în m?sur? s? dovedeasc? faptul c? r?citoarele cu lichid pot fi folosite pentru înc?lzire. De asemenea, el a aratat ca o pomp? de c?ldur? pentru înc?lzire consuma mai pu?in? energie primar? decât pentru înc?lzire direct?, deoarece puterea consumat? de pompa de c?ldur? provine de la mediu (aer, ap? sau sol) ?i, prin urmare, este un câ?tig de energie.

» 1855 Austriacul Peter Ritter von Rittinger realizeaza in Austria Superioara primul proiect bazat pe vaporizarea unei solutii si racirea unui spatiu (principiul frigiderului cu absorbtie).

» 1860–1870 au fost studiate intensiv racitoarele cu lichid de compresie orecum si sistemele frigorifice cu absorbtie.La inceput racitoarele au fost construite pentru productia de gheata iar ulterior au fost dezvoltate si pentru racirea directa.In industria berii au fost primele aplicatii.

» Dupa primul Razboi Mondial in casele locuitorilor din SUA a aparut frigiderul.

» 1938 Criza economica mondiala. S-au incercat investitii cat mai profitabile. In Zurich au fost construite sisteme cu pompe de caldura pentru cladiri mari.

» 1945 in SUA a fost pusa in functiune prima pompa de caldura de tipul sol-apa.

clip_image002

PdC la Primaria din Zurich in 1938

clip_image004

PdC la Primaria din Zurich in 1938 – camera tehnica.

ISTORIA COMPANIEI STIEBEL-ELTRON

1924>>
clip_image005

Dr. Theodor Stiebel dezvolt? primul tip incalzitor electric in imersie cu rezisten?a ?i infiinteaza compania “Dr. Theodor Stiebel Eltron” de la Berlin, cu un capital ini?ial de 20.000 Reichsmark. Prima fabrica va fi într-un atelier de curte pe Reichenberger Straße1927 >>clip_image006Compania are deja 30 de angaja?i, f?când vânz?rile totale anuale de 185000 marci germane.
Primele incalzitoare de apa instantanee de 1.000 W . Este o tehnologie revolutionara. Aceasta este aparat primul de acest gen pentru a primi aprobarea VDE.1931 >>clip_image007În acest an gama de aparate este substan?ial extins? pentru a include înc?lzitoare instantanee de ap?, sub presiune, boilere1934 >>clip_image008Fabrica de la Reichenberger Straße a devenit prea mica. Fabrica se mut? la Tempelhof.
Personalul creste la 200.The staff increases to 200.1937 >>clip_image009Aceasta fotografie a fost luat? în Buenos Aires unde “ELTRON” vândut ca pâinea cald?.1938 >>clip_image010Incepe roductia de unitati mari de incalzire electrica In 1938 sunt emise 35 de brevete din Germania ?i 12 interna?ionale . În timpul celui de al doilea r?zboi mondial ELTRON este for?at s? întrerup? s?u “regulat” produc?ia, în scopul de a produce incalziri speciale pentru adaposturi antiaeriene, dispozitive pentru degivrare pentru aeronave.1943 >>clip_image011Dup? ce fabrica din Berlin este distrusa de bombardamente, dr. Theodor Stiebel se mut? la Holzminden. Stiebel Eltron refuz? s? se încline în fa?a destinului ?i începe reconstructia unei noi fabrici.1944 >>clip_image012Hale noi de produc?ie sunt construite în 1944. Apare o noua Ogama de produc?ie de urgen?? are în principal oale, tig?i de pr?jit ?i aspersoare de sp?l?torie.1946 >>clip_image013Reluarea produc?iei de aparate de ap? cald? – cu 400 de angajati si o cifra de afaceri de 3.500.000 Reichmarks.1949 >>clip_image014În cursul perioada de dupa razboi in Republica Federal? Germania Stiebel Eltron lanseaz? DH18 – primul boiler instant înc?lzirea apei.1950 >>clip_image015În urma reconstructiei din 1947 ?i anii dificili care au urmat, cazanele electrice /c?rbune sunt introduse pentru a extinde gama.Nume de brand Stiebel Eltron devine imediat asociat cu ap? fierbinte. Expozi?ii comerciale din toat? lumea s? devin? o platform? pentru inova?ie ?i tehnologie realizate în Holzminden1952 >>clip_image016În Holzminden sunt construite pentru prima data chicinetele pentru aeronave. Sediul companiei ?i de lucr?ri sunt în continuare consolidate.Num?rul de personal cre?te1957 >>clip_image017Stiebel Eltron dezvolt?, de asemenea, ma?ini de cafea pentru aeronave.Vânz?rile companiei se ridica la 43 milioane DM.1958 >>clip_image018Prima EBK 5 fierb?tor de ap? pe perete este lansat ?i – cu un design u?or modificat – este înc? parte din gama (europeana). În 1958, 145,000 aparate de ap? cald? sunt produse – un trend ascendent. Prognozele pentru viitorul apropiat sunt la fel de promi??toare.1960 >>clip_image019La data de 09 septembrie 1960 fondatorul companiei Theodor Stiebel moare la vârsta de 66 de ani. Titularul de 160 brevete na?ionale ?i interna?ionale, el este printre pionierii in dezvoltarea sistemelor de preparare ap? cald? moderne.1964 >>clip_image020Stiebel Eltron continua pe calea sa ascendenta: vânz?rile trec DM 100 milioane. Nou în gama: Incalzitoare convectoare cu disiparea c?ldurii si furnizarea rapida de c?ldur? pl?cut? în oricare camer? v? place.1965 >>clip_image021Compania introduce prese private ?i industriale de calcat; în anii ’80, aceast? linie este întrerupta.1968 >>clip_image022Stiebel Eltron dezvolta sistemului de înc?lzire electica fiind printre pionierii acestui sistem.În urm?torii ani, volumul produc?iei cereste rapid.1969 >>clip_image023Charles Wilp – “geniu in publicitate” – ofera compania cu impuls important.Sloganul s?u publicitar ?optit “Stiebel Eltron – Imer Heies Wasser” (“Stiebel Eltron – Întotdeauna Apa calda”) este înc? amintit ast?zi.1973 >>clip_image024Tehnologia de înc?lzire este extinsa cu introducerea de aparate cu gaz.Cifra de afaceri ajunge la 240 milioane m?rci.1976 >>clip_image025Criza petrolului declan?eaz? o regândire a produselor – in cautare de alternative la petrol, c?rbune ?i înc?lzire cu gaze. Considera?iile de mediu joac? un rol tot mai important. Stiebel Eltron dezvolt? pompe de c?ldur? pentru înc?lzirea localurilor ?i alimentare cu ap? cald?, folosind c?ldura ambiental? pentru nevoile private ?i comerciale.

clip_image027

PdC STIEBEL-ELTRON anii ‘ 701977 >>clip_image028Ideea de a folosi energia solar? solicit? dezvoltarea colectoarelor solare. În anii care vor veni ingineri de la STIEBEL Eltron dezvolta o gam? complet? de produse cu colectori cu tuburi vidate, de mare putere, colectoare plane, rezervoare de acumulare ?i instala?ii solare compacte.1982 >>clip_image029Stiebel Eltron cheltuie?te milioane pe construirea de noi birouri de vânz?ri în Germania. În Holzminden un centru de formare nou este construit pentru a g?zdui aproximativ 25.000 de participan?i la seminar anual.1987 >>clip_image030Stiebel Eltron lanseaz? DHE – primul sistem de incalzire apa din lume pe deplin electronic.Termenul “confort” cap?t? o dimensiune cu totul nou? atunci când este aplicat la alimentarea cu ap? cald?. Odat? stabilit, temperatura dorit? r?mâne constant?.1989 >>clip_image031Germania este reunita ?i Stiebel Eltron Group ofer?, de asemenea, “Confort prin Tehnologie”, prin îmbun?t??irea organiz?rii sale de vânz?ri în noile state germane. Curând mul?i me?te?ugari califica?i vor opta pentru marca Stiebel Eltron.1990 >>clip_image032Noua gam? de aparate de aer condi?ionat ofer? un sentiment de bun?stare: racire, aerisire, dezumidificare ?i c?ldur?. Aparate mobile de aer asigura calitate de top oriunde ar fi.1991 >>clip_image033Stiebel Eltron extinde gama pentru a include sisteme de ventila?ie cu recuperare de c?ldur?. Cifr? de afaceri consolidat? de vânz?ri dep??e?te DM 500 milioane pentru prima dat?.1994 >>clip_image034In Europa cele mai avansate rezervoare tampon în Holzminden. Aici, rezervoarele pentru înc?lzire si de depozitare care de?in între 30 ?i 700 de litri si sunt fabricate în conformitate cu cele mai înalte standarde de calitate.1995 >>clip_image035Stiebel Eltron este prima companie german? care a efectuat o evaluare a impactului asupra mediului de înc?lzitoarelor sale.1997 >>clip_image036Stiebel Eltron prezint? o inova?ie lume: SCOT – Tehnologie de control Sistem. Aceast? tehnologie este folosita pentru identificarea tipului de gaz folosite la cazane de gaz, dar poate fi utilizat ?i în industria de automobile, oferind o ardere optima.

clip_image038

PdC STIEBEL-ELTRON anii ‘ 901999 >>clip_image039Anul 1999 este un an special pentru Stiebel Eltron.Compania s?rb?tore?te aniversarea a 75 de ani.Noul LWZ 303 este primul sistem integral care cuprinde toate sistemele de management al cl?dirilor într-o singur? unitate: ventilare cu recuperare de c?ldur?, înc?lzire ACM, în combina?ie cu o pomp? de c?ldur? aer.Astazi >>clip_image041În noul mileniu Stiebel Eltron va continua s? garanteze tehnologia bazat? pe tradi?ie ?i inova?ie. Tehnologii care pun accentul pe consumul de energie sc?zut ?i un nivel ridicat de confort au fost întotdeauna accentul companiei.
Astazi, tehnologiile de energie regenerabil?, cum ar fi sistemele solare de apa calda (solar hot water systems) si caldura incalzitoare pompei de ap? vor juca un rol tot mai important în afacerile de baz? Stiebel Eltron ?i pozi?ia Eltron Stiebel ca un lider în sectorul tehnologiilor ecologice.

 

clip_image043

PdC STIEBEL-ELTRON anii 2012

clip_image045

Hala “Dr. Theodor Stiebel” anii 2010.